Velkommen til vores jobside

På denne side vil vi indrykke aktuelle stillingsopslag, men vi er samtidigt interesserede i at modtage uopfordrede ansøgninger fra kandidater, der har gjort sig nogle overvejelser om hvorfor de søger job hos os. Du skal kunne identificere dig med vores virksomhed, være motiveret for arbejdet og brænde for at blive en del af vores team. 

Vores succes afhænger af en bestemt type medarbejdere 

Carelog er en speditionsvirksomhed, med speciale i logistik, sø- og luftfragt. Vi er en ung organisation i rivende udvikling, hvor der er plads til kreativitet og nye idéer og hvor de gode argumenter vejer tungest. Vi ønsker at tilbyde kundetilpassede løsninger og høj effektivitet og vores succes afhænger af en bestemt type medarbejdere, der motiveres af at udfordre systemer og processer konstruktivt og derved bidrage aktivt til et dynamisk miljø. Vi er nemlig ikke i tvivl om at engagerede og løsningsorienterede medarbejdere er det, der sikrer vores kunder de bedste løsninger og den højeste kvalitet. 

Vi stiller store krav til det faglige niveau og tilgangen til opgaveløsningen – for en vedvarende positiv udvikling er uløseligt forbundet med den kvalitet vi leverer. Vores medarbejdere skal kunne identificere sig med og efterleve vores værdigrundlag, der bygger på en stræben efter det højest mulige effektivitetsniveau, at vi agerer med troværdighed i forhold til vores omverden og at vi udviser den højeste grad af fleksibilitet over for kunder og samarbejdspartnere. Men ultimativt er ansvarlighed den centrale værdi for os. Det personlige ansvar er et ’grundstof’, der gennemsyrer vores kultur og kendetegner den måde vi agerer på internt såvel som eksternt. 

Hvad er forskellen i praksis?

Vi vil undgå at opgaveløsningen forstyrres af tunge kommandoveje. Derfor skal en Carelog medarbejder individuelt udvise ansvarlighed, være i stand til at prioritere tid og ressourcer og træffe de rigtige beslutninger. Med udgangspunkt i kundernes behov ønsker vi at skabe merværdi gennem handlekraftige og kompetente beslutninger på alle niveauer. I samspil med vores øvrige værdier tror vi på, at betydningen og forståelsen af det personlige ansvar er nøglen til at frigøre vores konkurrencemæssige fordel. Derfor arbejder vi målrettet på at ansvar placeres og tages så tæt på kunderne som overhovedet muligt. Det er lige nøjagtigt på det punkt, at vi vil gøre det bedre end vores konkurrenter - og derfor vi er afhængige af, at tiltrække de helt rigtige medarbejdere  

Kan du se dig selv i Carelog?

Vi kan se dig blive en værdifuld medarbejder, hvis du kan identificere dig med og efterleve vores værdier - og finde motivation i de udfordringer, der kendetegner en ung og dynamisk virksomhed, hvor ansvar er noget man får, men i særdeleshed noget man tager.

Vi ønsker aktuelt at besætte følgende stillinger:

Ledige stillinger